Bản quyền thuộc về MASECO - CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ PHÚ NHUẬN
Thông tin cần biết
Tỷ giá ngoại tệ
Giá vàng
Chứng khoán online
Báo cáo thường niên năm 2012

 1. Mục lục
 2. Thư ngỏ
 3. Tóm lược lịch sử hoạt động và phát triển
 4. Thành tích nổi bật năm 2012 
 5. Hội đồng quản trị - Ban Kiểm soát 
 6. Ban Tổng giám đốc Công ty 
 7. Tình hình hoạt động năm 2012
 8. Cam kết của HĐQT và báo cáo của công ty kiểm toán về báo cáo tài chính hợp nhất năm 2012 
 9. Bảng cân đối kế toán 
 10. Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2012 được kiểm toán
 11. Thuyết minh báo cáo tài chính năm 2012
 12. Phát triển thương hiệu và hướng đến cộng đồng 
 13. Tổ chức nhân sự
 14. Định hướng phát triển và chỉ tiêu kinh doanh
 15. Thông tin cổ đông
 
 Các tin đã đưa
Báo cáo thường niên năm 2017
Báo cáo thường niên năm 2016
Báo cáo thường niên năm 2015
Báo cáo thường niên năm 2014
Báo cáo thường niên năm 2013
Báo cáo thường niên năm 2011
Báo cáo thường niên năm 2010
Báo cáo thường niên năm 2009
THƯƠNG HIỆU SẢN PHẨM MASECO
THÔNG TIN
BÓNG CHUYỀN
ĐỘI MASECO TP.HCM
THÀNH VIÊN
CÁC TỔ CHỨC