Bản quyền thuộc về MASECO - CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ PHÚ NHUẬN
Thông tin cần biết
Tỷ giá ngoại tệ
Giá vàng
Chứng khoán online
Báo cáo thường niên năm 2011

 1. Mục lục - Báo cáo thường niên 2011
 2. Thư ngỏ của Chủ tịch HĐQT- Giới thiệu Công ty
 3. Tình hình hoạt động năm 2011
 4. Cam kết của HĐQT và kết quả kiểm toán độc lập
 5. Bảng cân đối kế toán
 6. Báo cáo kết quả kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ
 7. Thuyết minh báo cáo tài chính
 8. Phát triển thương hiệu và hướng đến cộng đồng
 9. Tổ chức nhân sự
 10. Thành tích năm 2011
 11. Định hướng phát triển và chỉ tiêu kinh doanh năm 2012
 12. Thông tin cổ đông
 13. Hội đồng quản trị - Ban Kiểm soát
 14. Ban Tổng giám đốc Công ty
 
 Các tin đã đưa
Báo cáo thường niên năm 2017
Báo cáo thường niên năm 2016
Báo cáo thường niên năm 2015
Báo cáo thường niên năm 2014
Báo cáo thường niên năm 2013
Báo cáo thường niên năm 2012
Báo cáo thường niên năm 2010
Báo cáo thường niên năm 2009
THƯƠNG HIỆU SẢN PHẨM MASECO
THÔNG TIN
BÓNG CHUYỀN
ĐỘI MASECO TP.HCM
THÀNH VIÊN
CÁC TỔ CHỨC